Oppsynsrunde i Bymarka

Jeg tok med meg kamera på oppsynsrunde i bymarka. Her er jeg ved utløpet av Lianvannet. Lianvatnet ligger på nedsiden av Lian restaurant. Utløpet av Lianvatnet ser vi her. Herfra renner vannet ned til Haukvannet. Både Lianvatnet og Haukvannet er er fine vann å fiske mort og Gjedde i. Spesielt Haukvannet huser stor Mort.

2 thoughts on “Oppsynsrunde i Bymarka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *